Žena jako léčitelka

15.-20. března 2023 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Probuzení ženské jasnozřivosti

 

Každá žena se rodí jasnozřivá. Aktivace potenciálu jasnozřivosti naší šesté čakry přináší zdroj psychických a léčivých darů každé ž

SPOLEČNĚ SE OTEVŘEME SCHOPNOSTI S KTEROU SE KAŽDÁ ŽENA RODÍ.NAVRÁTÍME SE K MÍSTU NAŠÍ VYSOKÉ INTUICE K MÍSTU NAŠICH DUŠEVNÍCH DARŮ.TOTO MÍSTO  JE UMÍSTĚNO V ÚROVNI ČELA UPROSTŘED MEZI OBOČÍM,VE STŘEDU HLAVY .JE PROPOJENO S OČIMA, SE ŠIŠINKOU A PODVĚSKEM MOZKOVÝM.V TOMTO MODULU BUDEME AKTIVOVAT TOTO MÍSTO A ZÍSKÁME ZPĚT HLUBOKOU DŮVĚRU VE VLASTNÍ INTUICI,MOUDROST A JASNOZŘIVOST .JELI V NAŠEM ŽIVOTĚ TOT MÍSTO V HARMONII ,ZÍSKÁVÁME TAK SOULAD S NAŠÍ DUŠÍ, SE SVÝM DUCHOVNÍM SMĚŘOVÁNÍM A SCHOPNOST VIDĚT DO HLOUBKY JEDNOTY VŠECH BYTOSTÍ ZÁROVEŇ  TOTO CENTRUM POSOUVÁ ZVLÁDNUTOU SEXUALITU NIŽŠÍCH CENTER A VŠEHO S TÍM SPOJENÉHO.PRÁVĚ ZDE MŮŽE BÝT SEXUÁLNÍ SÍLA VYUŽITA PRO SPIRITUÁLNÍ SCHOPNOSTI NEBO DUCHOVNÍ CESTU. ZDE SE RODÍ BLAŽENOST.

Chrámový tanec
Zkoumání aury
Techniky léčivého doteku
Čtení snů a Osho zen tarotu
Iniciace kněžky

“Když přiměješ světlo, aby se pohybovalo v kruhu, všechny energie nebe a země, světla a tmy, se vytříbí. 

– Lao-c’

Harmonie v centru Buchov 

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

  • Termín: 15.-20.3. 2022
  • Cena kurzu: 8880 Kč

cena nezahrnuje ubytování a stravu 900 Kč/den