Posvátná sexualita

19.-23. 10 2022 v centru Buchov

Co Ti přinese tato cesta?

Prožívání sexuální energie 

Prací na druhé čakře se otevíráme emočnímu plynutí. Budeme pracovat s oblastí podvřišku, kde se nachází SAKRÁLNÍ CENTRUM, ve kterém SE OTEVÍRÁME EMOČNÍ PLYNULOSTI. TATO OBLAST JE SPOJENÁ SE ZROZENÍM A SMRTÍ.V TOMTO MODULU SE NAUČÍME PŘISTUPOVAT K TĚMTO PORTÁLŮM S HLUBOKÝM PŘIJETÍM, NAUČÍME SE PLYNOUT A OTEVŘEME SE PROMĚNÁM A TRANSFORMACI.TATO OBLAST JE ÚZCE SPOJENA SE ZEMSKOU SILOU,LŮNEM MATKY ZEMĚ.BUDEME PRACOVAT S ELEMENTEM VODY ,KTERÝ NÁM POMŮŽE UVOLNIT NAŠI TOXICKOU EMOČNÍ ZÁTĚŽ ,ABYCHOM SE MOHLI NAVRÁTIT PŘES SÍLU LÁSKY DO ČISTÝCH VOD NAŠEHO EMOČNÍHO TĚLA.PŘENASTAVÍME KONCEPTY MYSLI ,POCITY PROVINĚNÍ A HANBY A VRÁTÍME SE KE SVÉ SMYSLNOSTI,VÁŠNI,PLODIVÉ EXTATICKÉ SÍLE ŽENY K VLASTNÍMU JÁ.TATO PRÁCE BUDE VELMI VYŽIVUJÍCÍ PRO CELÝ NÁŠ ENERGETICKÝ SYSTÉM.

5 klíčů k sexuálnímu probUzení žen

  1. Porozumění sexuálním reakcím v celém těle a mozku.Naučíš se prožívat svou přirozenou krásu
  2. Pochopení role emocí při sexuálním rozkvětu žen.Staneš se otevřenou – dávající i přijímající.
  3. Prozkoumání ženy jako portálu pro zrození i smrt, objevení pokladů v našem lůně, které nás spojují s kolem života.
  4. Objevování role fyzického spojení a intimity při probuzení orgasmického potenciálu ženy.
  5. Pochopení pozitivní a vnímavé povahy čakrové soustavy a toho, jak je u žen aktivována energie Kundaliní.

Extatický tanec
Dechové techniky
Vědomý dotek těla
Kundalini meditace
Rituály ženské cykličnosti

Prostřednictvím této cesty odhalení našeho sexuálního potenciálu přeměníme emoční tekutost, tvůrčí hojnost a extázi na nový způsob života. Prožívání našeho života nás orgasmicky spojuje s vibrací existence, která neustále slaví vše, co je. Tato cesta vás inspiruje, abyste získali zpět svou Shakti sílu prostřednictvím zdravého, zmocněného a integrovaného sexuálního a emočního toku

Ma Ananda Sarita

Harmonie v centru Buchov 

Celý program probíhá uprostřed přírody, v malebném a energií naplněném prostředí osady Buchov

  • Termín: 19.-23.10. 2022
  • Cena kurzu: 8880 Kč

cena nezahrnuje ubytování a stravu 900 Kč/den